Cenr?dis

Papildus pakalpojumu cenas

Konferen?u z?le
12 EURO / h (minim?l? maksa 24 EURO)
Kafejn?cas telpas
Cena p?c vienošan?s