Vakances 

 

Izsludin?m konkursu uz brokastu pav?ra/res  vietu darbam Viesn?c?. 
Darba laiks no r?tiem(no 5:00 l?dz 11:00).
Galvenie darba pien?kumi un uzdevumi:
Kvalitat?va ?diena pagatavošana;
Virtuves produktu rezervju pl?nošana

Profesion?la, laipna klientu apkalpošana.
CV un motiv?cijas v?stuli l?dzam s?t?t

 

 uz  e-pastu: hotelmadona@inbox.lv

mob:29278800