Vakances

Pied?v?jam darba vietu viesn?c?, zvan?t veisn?cas p?rvaldniecei.

Mob: +37128341273                          

  Kandid?tiem(t?m) nepieciešamas element?ras prasmes ar datoru, k? ar? Latviešu, Ang?u un Krievu valodas zin?šanas.